10/30/2017 7:23:08 AM 1831

Từ 01/01/2018: Người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ đến 30% chi phí

Ngày 29/12/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH Tự nguyện.

Theo đó, từ ngày 01/01/2018 người tham gia BHXH Tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (mức hiện nay là 700.000 đồng/tháng), cụ thể:

Đối với Hộ nghèo: Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng;

Đối với Hộ cận nghèo: Nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng;

Đối với các người tham gia khác: 10% mức đóng.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH Tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm.

Ngoài ra, Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH Tự nguyện.

 

Mạnh Toàn

Tin khác