"BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội"
"Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT"
"Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT."
"Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết."


TT giới thiệu việc làm

Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 15 và 20 hàng tháng. Tại phiên giao dịch việc làm các doanh nghiệp, các đơn vị có điều kiện trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ của những lao động  có nhu cầu việc làm.

     

       1. Phiên giao dịch tại thành phố Hà Tĩnh    
        - Thời gian: 7 giờ 30 phút , ngày 15 hàng tháng
        - Địa điểm: Số 156 - Trần Phú - TP Hà Tĩnh
        - Các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 10 hàng tháng .

         2. Phiên giao dịch tại khu kinh tế Kỳ Anh - Hà Tĩnh
        - Thời gian: 7 giờ 30 phút , ngày 15 hàng tháng
        - Địa điểm: Đường tránh 1B khu kinh tế Vũng Ánh - Kỳ Anh - Hà Tĩnh.
        - Các doanh nghiệp, đơn vị đăng ký tham dự trước ngày 15 hàng tháng .

     

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Văn phòng trung tâm: 156 - Trần Phú - TP. Hà Tĩnh

- Điện thoại: 039 3.853.505

- Website: vieclamhatinh.vn

- Email: sanvieclamhatinh@gmail.com

2. Sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại KKT Vũng Áng - Kỳ Anh

- Điện thoại: 0393.604.789

- Email: sanvieclamkktvungang@gmail.com

3. Cở sở đào tạo- Ngõ 39 - Đường Nguyễn Biên - TP Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393.850.367

- Email: phongdaotao.vieclamht@gmail.com

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới