10/26/2017 3:34:33 PM 3693

Thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội đối với Công an xã

Ngày 12 tháng 10 năm 2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành công văn số 6383/UBND-KGVX1 về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với Công an xã theo Văn bản số 4110/LĐTBXH-BHXH ngày 28/9/2017 của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Nội vụ, BHXH và UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với công an xã trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định.

Mạnh Toàn

Tin khác