10/9/2017 10:44:02 AM 1836

Tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

 

Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện. BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) là sự kết hợp toàn diện các yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho HSSV, từ chăm lo sức khỏe ban đầu tại trường học, tới khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Thông qua việc tham gia BHYT, HSSV được giáo dục nhân cách và lối sống nhân ái, chia sẻ khó khăn, đồng cảm với người không may gặp rủi ro.

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, năm học 2017-2018 100% HSSV tham gia BHYT tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, tính đến ngày 05/10/2017, toàn tỉnh mới có 52.852 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 42%.

Ngày 06/10/2017, Giám đốc BHXH tỉnh đã ký ban hành công văn số 1016/BHXH-KTTN về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV. Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị Sở Giáo dục – Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các trường học thực hiện chính sách BHYT HSSV. Chi tiết công văn

Mạnh Toàn.

Tin khác