"BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội"
"Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT"
"Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT."
"Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết."

12/12/2017 10:48:42 AM 2286

Ngành BHXH: Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam.

Cán bộ phòng Tiếp nhận và Trả kết quả Thủ tục Hành chính – BHXH tỉnh đang tận tình hướng dẫn cho khách hàng đến giao dịch

Theo đó, Chính phủ giao BHXH Việt Nam trong phạm vi, thẩm quyền chủ trì phối hợp với Bộ, Ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể:

- Đối với lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH: Bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến Giải quyết chế độ thai sản, Giải quyết hưởng chế độ tử tuất, Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, Giải quyết điều chỉnh thông tin về thân nhân đối với người đang hưởng lương hưu,…

- Đối với lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT: Bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến: Khám chữa bệnh BHYT, Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh.

- Đối với lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: Bỏ thành phần hồ sơ là Giấy khai sinh; sổ Hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo Quyết định 595/QĐ-BHXH khi thực hiện thủ tục cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ngoài ra, Nghị quyết còn Chính phủ còn giao BHXH Việt Nam đơn giản hóa tờ khai, biểu mẫu theo các Quyết định: 636/QĐ-BHXH, Quyết định 828/QĐ-BHXH, Quyết định 2834/QĐ-BHXH, Quyết định 4281/QĐ-BHXH,… Đồng thời, giao BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thay thế các Quyết định: 1399/QĐ-BHXH, 828/QĐ-BHXH, 636/QĐ-BHXH, 595/QĐ-BHXH, 3228/BHXH-CSXH,…

Mạnh Toàn

Tin khác

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới