1/5/2018 9:11:03 AM 4133

Năm 2017 BHXH Hà Tỉnh triển khai quyết liệt công tác thanh tra chuyên ngành nhằm giảm thiểu nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN

Nhằm góp phần chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHXH, BHTN, BHYT) và giảm thiểu tối đa tỷ lệ nợ đọng BHXH, trong quý IV/2017, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 02 Đoàn thanh tra chuyên ngành tại 40 đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH kéo dài.


Đoàn thanh tra chuyên ngành BHXH tỉnh và phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai công tác thanh tra tại doanh nghiệp ở huyện Hương Sơn.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành với 06 Đoàn tại 120 đơn vị, đạt 180% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Thực hiện Quy chế phối hợp số 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày 16/8/2017 của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, đợt thanh tra tại 40 đơn vị trong tháng 12/2017 lần này đã có sự tham gia trực tiếp thành viên của phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh. Qua thanh tra, hai Đoàn đã kiến nghị xử lý nhiều tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp về mức đóng, đối tượng đóng và phương thức đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 doanh nghiệp có hành vi vi phạm về đóng BHXH. Đặc biệt, qua kết quả thanh tra, tính đến ngày 31/12/2017 đã có 32/40 đơn vị chấp hành đóng nộp số tiền 2,083 tỷ đồng/trên tổng số tiền 3,76 tỷ đồng chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Đánh giá kết quả số liệu thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành của BHXH tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2017, như sau:

- Đã tổ chức 03 cuộc thanh tra với 06 Đoàn tại 110 đơn vị chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT kép dài, trong đó: đơn vị nợ BHXH ít nhất là 05 tháng, đơn vị nợ BHXH nhiếu nhất là 26 tháng.

- Đã có 87 doanh nghiệp/ trên 110 doanh nghiệp chấp hành, khắc phục các lỗi vi phạm về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng BHXH, BHYT theo kiến nghị của Đoàn thanh tra chuyên ngành; đạt tỷ lệ 79%.

- Đã thu được số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT là 7, 83 tỷ đồng /trên tổng số tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT là 12,68 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 61,7 %. Số đơn vị không thực hiện cam kết đóng nộp số nợ BHXH hầu hết vì lý do khách quan, không còn khả năng tài chính.

- Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, vì hành vi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với 12 đơn vị, trong đó: xử phạt cánh cáo đối với 07 đơn vị; xử phạt tiền đối với 05 đơn vị, với số tiền là 115.176.095 đồng.


Đoàn thanh tra chuyên ngành BHXH tỉnh Hà Tĩnh thông qua kết quả thanh tra tại doanh nghiệp ở thành phố Hà Tĩnh.

        Như vậy, với kết quả nói trên, công tác thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã có tác động tích cực đến việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn; góp phần quan trọng vào việc thu hồi nợ đọng và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu nộp BHXH, BHYT năm 2017 của BHXH tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2018, dự báo tình hình sảng xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục gặp khó khăn; tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT như: trốn đóng, chậm đóng,…ngày càng có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, ngoài việc đẩy mạnh triển khai có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH, thì rất cần tiếp tục có sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan về công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Quang Thạch - Trần Hiền

Tin khác