Gửi thông tin liên hệ

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH
Địa chỉ: 164 Trần Phú - Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: (0239) 855853 - Fax : (0393) 859156
Email: bhxh@hatinh.vss.gov.vn