2/12/2018 3:20:36 PM 1107

Không ghi thời hạn sử dụng trên thẻ BHYT

Ngày 08/08/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành công văn số 3340/BHXH-ST về việc cấp sổ Bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH.

Theo đó, từ ngày 01/8/2017 thẻ BHYT chỉ in “Giá trị sử dụng: từ ngày ...../…../…..”  thay vì ghi “Thời hạn sử dụng: từ …../…../….. đến …../…../…..” như trước đây.

Ngoài ra, công văn 3340/BHXH-ST còn thông báo một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT như:

- Thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:

- Sổ BHXH và thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.

- Khi tra cứu thông tin thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng Thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT liên hệ với phòng/bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT để xác minh.

- Phòng/bộ phận giám định BHYT có trách nhiệm liên hệ với phòng/bộ phận cấp sổ, thẻ để trả lời cơ sở KCB BHYT về giá trị sử dụng thẻ ngay trong ngày, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Đây là một trong những nội dung ngành BHXH tập trung thực hiện nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, đồng thời hạn chế tình trạng người bệnh phải chờ đổi thẻ BHYT để đi khám, chữa bệnh.

Mạnh Toàn

Tin khác