1/16/2018 2:54:08 PM 2260

Kết quả công tác tuyên truyền, truyền thông năm 2017 của BHXH tỉnh

Năm 2017, Ngành BHXH xác định công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã triển khai nhiều biện pháp một cách đồng bộ để nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

Theo đó, BHXH tỉnh và BHXH cấp đã tham mưu Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; Lãnh đạo BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp thông báo tình hình hoạt động của Ngành, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, chế độ, chính sách mới tại các Hội nghị báo cáo viên,…

Ngành BHXH đã phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với các ngành, đoàn thể như: Ủy ban MTTQ, Ban tuyên giáo, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động, Báo, Đài Phát thanh – Truyền hình, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,... Năm 2017, thông qua các chương trình phối hợp, đã có 83 lớp tập huấn cho các nhóm đối tượng là Đại lý thu BHXH, BHYT ở hội viên các đoàn thể từ cấp huyện đến các thôn, xóm; 34 hội nghị tuyên truyền, 32 hội nghị đối thoại trực tiếp với người lao động, chủ sử dụng lao động, cán bộ phụ trách công tác lao động, tiền lương,…; 531 cuộc tuyên truyền trực tiếp đến người lao động và người dân tại địa bàn các huyện, xã, thôn, xóm; đã phối hợp xây dựng 29 phóng sự, chuyên mục phát sóng trên Đài Truyền thanh - Truyền hình tỉnh và các huyện; đăng 30 tin, bài trên Báo Hà Tĩnh và 4 bài trên Tạp chí Thông tin tư tưởng.

Trong năm đã có 160 tin, bài viết được đăng tải lên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh, các bài viết tập trung tuyên truyền những chính sách mới về BHXH, BHYT, công tác cải cách hành chính của ngành, giao dịch điện tử, các hoạt động của Ngành BHXH,…

Công tác tuyên truyền bằng trực quan cũng được Ngành BHXH quan tâm chỉ đạo, trong năm BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện đã xây dựng nhiều Pano cỡ lớn, treo nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ của Ngành và tuyên truyền các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT.

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách BHXH, BHYT nên đã góp phần rất lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao năm 2017. Cụ thể: Số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh đạt 2.030 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là 3,2%; Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHYT là 1,1 triệu người, chiếm hơn 85% dân số toàn tỉnh. BHXH tỉnh đã hoàn thiện dữ liệu để in và cấp phát thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng. Công tác trả sổ BHXH cho người lao động đạt gần 78% với 64.785 sổ BHXH. Số đơn vị đăng ký giao dịch điện tử toàn tỉnh là 3.395 đơn vị, đạt tỷ lệ 100%. Có 100% cơ sở KCB đã gửi dữ liệu lên cổng thông tin đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT.

Mạnh Toàn

Tin khác