1/29/2018 7:20:01 AM 729

Huyện Lộc Hà: Triển khai chương trình phối hợp giữa Hội LHPN và BHXH huyện

Sáng ngày 26/01/2018 Hội Liên hiệp Phụ nữ và BHXH huyện Lộc Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện Hội LHPN tỉnh, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, Thường trực MTTQ huyện; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện, lãnh đạo cơ quan BHXH và Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ các xã.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp trong năm 2017 đã nêu rõ: Trong năm qua BHXH huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và tính cộng đồng, sự chia sẽ trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Hệ thống đại ký thu BHXH, BHYT tiếp tục được cũng cố và mở rộng. Đại lý thu của Hội LHPN các xã đã tuyên truyền vận động được gần 10.000 người tham gia BHYT, đạt trên 200% kế hoạch đề ra, chiếm 56% tổng số người tham gia BHYT tự đóng toàn huyện. Một số đơn vị đạt kết quả cao như Hội LHPN xã Hồng Lộc, Hội LHPN Thạch Mỹ, Hội LHPN Tân Lộc và Hội LHPN Phù Lưu, vv…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại hạn chế như: cán bộ làm Đại lý thu tại cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm; việc nắm bắt chế độ chính sách và kỷ năng tuyên truyền về BHXH, BHYT còn có mặt hạn chế. Một số đại lý chưa phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nên kết quả đạt được còn thấp, nhất là việc tuyên truyện vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.


Trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

Các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã tập trung vào các giải pháp để tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu trong năm 2018 tại 13/13 tổ chức ở cơ sở vận động được gần 100 người tham gia BHXH tự nguyện và trên 10.500 người tham gia BHYT theo hộ gia đình, góp phần đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt trên 90% sân số theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện.

                                                          Tin và ảnh: Trần Danh Hướng

Tin khác