Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Vẻ đẹp hùng vĩ của đỉnh Fansipan
Ngắm cây dã hương độc nhất trên thế giới
'Báu vật' thiên nhiên của Việt Nam

BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Tổ chức Diễn đàn đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp tại huyện Kỳ Anh

Ngày 24/4/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH) Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với Liên ngành: Sở lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch- Đầu tư, Liên đoàn lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

Ngày 17/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Nghị định này thay thế Nghị định số 94/2008/NĐ-CP và chính thức có hiệu lực từ ngày 05/03/2014.

Háp đáp chế độ chính sách

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

Website: http://bhxhhatinh.gov.vn
Địa chỉ / Add : 164 Đường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : (0393) 855853 - Fax : (0393) 859156 Email : vanphongbhxhhatinh@gmail.com
Lượt truy cập:  734,929
Đang trực tuyến: 4