Thực hiện kế hoạch số 33/KHLN ngày 21/3/2014 giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội  và Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc rà soát thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, trong hai ngày 02 và 03 tháng 4 năm 2014, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác bảo vệ  chăm sóc trẻ em và hướng dẫn rà soát thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi cho cán bộ chính sách tại tất cả các xã, phường, thị trấn ở tại 2 cụm Đức Thọ và Thành phố Hà Tĩnh.

 

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Vẻ đẹp hùng vĩ của đỉnh Fansipan
Ngắm cây dã hương độc nhất trên thế giới
'Báu vật' thiên nhiên của Việt Nam

Liên ngành LĐTB&XH- BHXH tỉnh Hà Tĩnh: Triển khai các giải pháp, kịp thời khắc phục những tồn tại trong cấp phát thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi.

Thực hiện kế hoạch số 33/KHLN ngày 21/3/2014 giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội  và Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc rà soát thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, trong hai ngày 02 và 03 tháng 4 năm 2014, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác bảo vệ  chăm sóc trẻ em và hướng dẫn rà soát thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi cho cán bộ chính sách tại tất cả các xã, phường, thị trấn ở tại 2 cụm Đức Thọ và Thành phố Hà Tĩnh.

 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

Ngày 17/01/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam. Nghị định này thay thế Nghị định số 94/2008/NĐ-CP và chính thức có hiệu lực từ ngày 05/03/2014.

Háp đáp chế độ chính sách

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

Website: http://bhxhhatinh.gov.vn
Địa chỉ / Add : 164 Đường Trần Phú - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại : (0393) 855853 - Fax : (0393) 859156 Email : vanphongbhxhhatinh@gmail.com
Lượt truy cập:  730,767
Đang trực tuyến: 31