"BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội"
"Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT"
"Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT."
"Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết."


Danh mục bệnh nghề nghiệp

Danh mục bệnh nghề nghiệp

(Ban hành kèm các Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976, Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991, Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006, Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011 và Thông tư số 44/2013/TT-BYT ngày 24/12/2013)

TT

BỆNH NGHỀ NGHIỆP

CĂN CỨ

1

 Bệnh bụi phổi - Silic nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

2

 Bệnh bụi phổi Atbet (amiăng)

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

3

 Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

4

 Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzen

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

5

 Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

6

 Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

7

 Bệnh do quang tuyến X và các chất phóng xạ

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

8

 Bệnh điếc do tiếng ồn

Thông tư Liên bộ số 08-TTLB ngày 19-5-1976

9

 Bệnh bụi phổi bông

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

10

 Bệnh nhiễm độc TNT (trinitro toluen)

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

11

 Bệnh rung chuyển nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

12

 Bệnh sạm da nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

13

 Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

14

 Bệnh lao nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

15

 Bệnh viêm gan virút nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

16

 Bệnh do xoắn khuẩn leptospira nghề nghiệp

Thông tư Liên bộ số 29-TTLB ngày 25-12-1991

17

 Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

18

 Bệnh nhiễm độc asen và các hợp chất asen nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

19

 Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

20

 Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

21

 Bệnh giảm áp mãn tính nghề nghiệp

Quyết định số 167/BYT ngày 4-2-1997 của Bộ Y tế, Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

22

 Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

23

 Bệnh hen phế quản nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

24

 Bệnh nốt dầu nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

25

 Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp

Quyết định số 27/QĐ-BYT ngày 21/9/2006

26

 Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp

Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011

27

 Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân

Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011

28

 Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thông tư số 42/2011/TT-BYT ngày 30/11/2011

29

Bụi phổi-Talc nghề nghiệp

Thông tư số 44/2013/TT-BYT ngày 24/12/2013

30

Bụi phổi – Than nghề nghiệp

Thông tư số 36/2014/TT-BYT ngày 14/11/2014

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới