"BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội"
"Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BHTN; trên 80% dân số tham gia BHYT"
"Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT."
"Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết."

Xử lý hành vi không trả sổ BHXH cho người lao động
Nguyễn Văn Ký vankyg8@gmail.com 12/29/2016 3:14:30 PM
Sau nhiều năm làm việc cho một công ty, tôi đã nghỉ việc nhưng không được công ty trả laịi sổ BHXH cho tôi và công ty cũng kgông cho biết lý do vì sao. Nay tôi phải làm gì để lấy được sổ BHXH của mình
Trả lời

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 18 Lật BHXH: Người SDLĐ có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm cho NLD khi họ không còn làm việc.

Ngoài ra, tại Điều 7 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điề cả Lật BHXH về BH thất nghiệp đã nêu rõ: NLĐ được qyền nhận lại sổ BHXH khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Do đó, nế người lao động nghỉ việc, người SDLĐ có trách nhiệm phải tiến hành làm thủ tục xác nhận thời gian tham gia BH thất nghiệp (Chốt sổ BHXH) và trả lại sổ BHXH cho NLĐ để hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng thời gian quy định của Pháp luật.

Trường hợp người SDLĐ không trả sổ BHXH cho NLĐ là trái với quy định tại khoản 2 Điều 135 luật BHXH vi phạm về thủ tục thực hiện BHXH với hành vi: Không trả sổ BHXH (Theo quy định, hành vi này sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng khi vi phạm đối với mỗi người lao động; đồng thời sẽ bị buộc trả lại sổ BHXH cho NLĐ).

Vì vậy  trong trường hợp này, NLĐ có thể khiế kiện với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương để xử lý

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới