Hưởng lương hưu sau thời gian gián đoạn
Nguyễn Văn Ký vankyg8@gmail.com 12/29/2016 3:13:48 PM
Tôi có một người bà con về nghỉ hưu và được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, đến năm 2008, vì lý do cá nhân mà người này không đi lĩnh lương hưu và cũng không uỷ quyền cho người khác nhận thay nên đã bị cơ quan BHXH tạm dừng chi trả chế độ. Đến nay người này muốn tiếp tục được nhận lương hưu thì cần làm thủ tục gì?
Trả lời

Trường hợp người thân của bạn có thời gian gián đoạn không lĩnh lương hưu mà không uỷ qyền cho người khác lĩnh lương hưu, thì để tiếp tục hưởng lương hưu cần có đơn đề nghị nêu rõ lý do gián đoạn và có xác nhận của chính qyền địa phương nơi cư trú về việc không bị phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép hoặc bị toà án tuyên bố là mất tích trong thời gian không lĩnh lương hưu.

Hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (Theo mẫu). Đơn đề nghị nêu rõ lý do gián đoạn và có xác nhận của chính qyền địa phương nơi cư trú về việc không bị phạt tù giam hoặc xuất cảnh trái phép hoặc bị toà án tuyên bố là mất tích trong thời gian không lĩnh lương hưu.