10/6/2017 5:09:06 PM 3314

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2017-2010

Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hà Tĩnh có 11 chi bộ trực thuộc, với 85 đảng viên. Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK, ngày 24/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020, Đảng ủy BHXH tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các chi bộ khẩn trương tổ chức đại theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Trong đó Đảng bộ chọn chi bộ Kế hoạch - Tài chính tổ chức đại hội điểm có sự tham dự của đại diện Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy BHXH tỉnh và 10 Bí thư chi bộ trực thuộc. Sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn đại hội của các chi bộ còn lại, đồng thời quán triệt Bí thư các chi bộ sắp xếp thời gian dự đại hội các chi bộ trong đảng bộ để phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Các chi bộ đã chuẩn bị nội dung đại hội chu đáo, tổ chức đại hội nghiêm túc, trang trọng, chất lượng. Báo cáo chính trị trình Đại hội đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ ra được những tồn tại,yếu kém trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 gắn với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.  Nhiệm kỳ 2017 - 2020, dự báo nhiệm vụ chính trị của ngành có nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng công việc tăng nhanh, chế độ chính sách BHXH, BHYT có nhiều bổ sung, sửa đổi, các chi bộ đã xây dựng được các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của từng chi bộ với quyết tâm chung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội các chi bộ đã bầu tổng số 20 đồng chí vào chi ủy, bí thư, phó bí thư. Đây là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và có năng lực lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ; 02 chi bộ bầu chi ủy, 05 chi bộ chỉ bầu bí thư, phó bí thư, 04 chi bộ chỉ bầu bí thư. Trong đó nam 11 đồng chí chiếm 55%; nữ 09 đồng chí chiếm 45%. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 01 đồng chí (5%); Đại học: 19 đồng chí (95). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 11 đồng chí (55%), Trung cấp: 01 đồng chí (5%).

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cùng sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đã được đại hội các chi bộ thông qua và với đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư vừa được bầu, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Sau đây là một số hình ảnh Đại hội của các chi bộ trực thuộc:

Quỳnh Phan.

Tin khác