1/15/2018 3:39:29 PM 2616

BHXH tỉnh: Tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 13/01/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban giám đốc BHXH tỉnh.


Đồng chí Hoàng Văn Minh – Giám đốc BHXH tỉnh trao thưởng các đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017

Thay mặt chủ trì hội nghị, đồng chí Tôn Đức Hải thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, Năm 2017, là một năm với nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của ngành BHXH Hà Tĩnh: Tỷ lệ tham gia BHYT giảm sâu vào đầu năm; các doanh nghiệp làm ăn khó khăn, thua lỗ, nợ BHXH, BHYT, BHTN nhiều ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động; quỹ KCB bội chi lớn; các phần mềm nghiệp vụ chưa hoàn thiện, nhiều thay đổi; khối lượng công việc tăng, triển khai nhiều việc cần đầu tư nhân lực và thời gian như: rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động, xử lý đồng bộ hệ thống dữ liệu,...

Mặc dù trong điều kiện khó khăn, nhưng BHXH Hà Tĩnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu được giao, góp phần ổn định an sinh xã hội của địa phương. Cụ thể:

Năm 2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là gần 1,1 triệu người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt hơn 85% dân số (vượt Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao), số thu năm 2017 là 2.030 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng 11% so với năm 2016, tỷ lệ dư nợ chiếm 3,2% số phải thu. Trong năm đã giải quyết cho 39.200 đối tượng hưởng các chế độ BHXH, có trên 1,5 triệu lượt người KCB BHYT, với số tiền đề nghị thanh toán là 945 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tới toàn thể đơn vị, nhân dân trên địa bàn.

 

Đồng chí Tôn Đức Hải – Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao thưởng các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017

Về nhiệm vụ năm 2018, toàn Ngành tiếp tục tập trung, nỗ lực tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành. Mở rộng, phát triển các loại hình đối tượng tham gia BHXH, BHYT; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 86% dân số của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao trên tất cả các lĩnh vực.

2. Thực hiện đơn giản hoá các TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc chức năng quản lý của ngành BHXH.

          Đẩy mạnh việc thực hiện giao dịch điện tử đối với các đơn vị SDLĐ, giảm dần số lượng giao nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính; phục vụ kịp thời, đầy đủ, chính xác quyền lợi của người thụ hưởng chính sách BHXH và người dân tham gia BHXH, BHYT.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, tận tụy, gương mẫu, làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp; xây dựng được hình ảnh làm việc đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ CCVC của BHXH Hà Tĩnh trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

3. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT trong lĩnh vực dược và vật tư y tế dùng cho khám, chữa bệnh, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia; ngăn ngừa hành vi trục lợi và hạn chế tối đa bội chi quỹ BHYT so với năm 2017.

4. Ứng dụng tin học trong công tác quản lý và xử lý nghiệp vụ của Ngành; Chuyển đổi phần mềm nghiệp vụ, liên thông dữ liệu chung với toàn Ngành; Áp dựng chứng thư số cho 100% BHXH cấp huyện, các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và cho 100% cán bộ trực tiếp làm nghiệp vụ; Quản lý chi trả các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN bằng phần mềm CNTT; Tăng cường tối đa trao đổi văn bản điện tử, giao dịch điện tử với các đơn vị SDLĐ; hoàn thiện cấp mã số số BHXH cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

5. Tổ chức thực hiện công tác truyền thông BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 96/NQ-BCS của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, đài báo…nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu đầy đủ hơn quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT. Mọi hoạt động của công tác truyền thông, tuyên truyền đều phải hướng tới cơ sở góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao.

6. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của CC,VC nhất là vai trò của người đứng đầu đơn vị; tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra. Xây dựng đội ngũ CCVC phẩm chất đạo đức tốt, trung thành, tận tụy, gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng và lựa chọn xây dựng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Chú trọng khen thưởng tập thể, cá nhân  hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và trực tiếp thực thi công vụ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Bình – Phó Giám đốc BHXH tỉnh trao thưởng các cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2017

Cũng tại Hội nghị, BHXH tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2018 và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các đợt phát động thi đua năm 2017.

Kết thúc Hội nghị, Thay mặt Ban giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Minh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC của ngành phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, phấn đấu Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Mạnh Toàn

Tin khác