3/6/2018 2:53:15 PM 355

BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra

Sáng ngày 06/3/2018, BHXH tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Minh – Giám đốc BHXH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ: Quản lý Thu, Khai thác – Thu nợ, Kế hoạch – Tài chính, Giám định BHYT, Chế độ BHXH và tập thể phòng Thanh tra – Kiểm tra. Tại các điểm cầu BHXH cấp huyện có đại diện lãnh đạo phụ trách công tác Kiểm tra và viên chức thực hiện công tác kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư. 

Hình ảnh tại điểm cầu BHXH tỉnh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh đã quán triệt: Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo rất quan trọng, nhất là hiện nay Ngành chúng ta đang tập trung xây dựng Ngành BHXH hiện đại – chuyên nghiệp – hướng tới sự hài lòng của người dân cho nên các đồng chí tham gia Hội nghị tập huấn cần tập trung nghiêm túc, tiếp thu các nội dung mà lãnh đạo phòng Thanh tra – Kiểm tra hướng dẫn để triển khai thực hiện trong thời gian tới tại đơn vị mình được tốt nhất trong công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời đơn thư nói riêng và công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung.

Tại Hội nghị, Thay mặt phòng Thanh tra – Kiểm tra, đồng chí Bùi Quang Thạch và đồng chí Trần Thị Hiền đã giới thiệu, hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hoạt động thanh tra chuyên ngành và kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Ban hành Quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam và Hướng dẫn cách thức lập một số văn bản, biểu mẫu  kiểm tra; Tiếp công dân và trả lời đơn thư.

Hình ảnh tại các điểm cầu BHXH cấp huyện

Sau phần giới thiệu các nội dung của phòng Thanh tra – Kiểm tra, BHXH các huyện đã thảo luận, đặt các câu hỏi tình huống còn tồn tại, vướng mắc, đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra – Kiểm tra đã trả lời cụ thể tất cả các câu hỏi để BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện trong thời gian tới.

Mạnh Toàn

Tin khác

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới