3/13/2018 2:38:37 PM 743

BHXH huyện Thạch Hà: Gặp mặt Đại lý thu BHXH, BHYT

Chiều ngày 09/3/2018, BHXH huyện Thạch Hà đã tổ chức Hội nghị gặp mặt Đại lý thu BHXH, BHYT. Dự buổi gặp mặt có đại diện BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo Hội nông dân, Hội phụ nữ và Trung tâm y tế dự phòng huyện Thạch Hà.

Thay mặt lãnh đạo BHXH huyện Thạch Hà, đồng chí Lê Xuân Hội – Phó Giám đốc đã thông qua kết quả hoạt động các Đại lý thu BHXH, BHYT trong năm 2017 và 2 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ các Đại lý thu BHXH, BHYT 10 tháng còn lại năm 2018. Theo đó, đến tháng 02/2018, trên địa bàn huyện Thạch Hà có trên 120 đại lý ký hợp đồng với cơ quan BHXH Thạch Hà bao gồm đại lý Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cán bộ chính sách xã, Trạm y tế xã và Bưu điện huyện.

Đối với BHYT hộ gia đình: Năm 2017, toàn huyện đã phát triển được 29.585 tham gia BHYT với số tiền thu được là hơn 11,8 tỷ đồng. Trong đó, Đại lý cán bộ chính sách các xã, thị trấn vận động 27.052 người với số tiền thu được hơn 10 tỷ đồng; Đại lý Hội Phụ nữ vận động 1.269 người với số tiền thu được hơn 631 triệu đồng; Đại lý Hội Nông dân vận động 389 người với số tiền thu được hơn 203 triệu đồng; Đại lý Trạm y tế vận động được 386 người với số tiền thu được hơn 212 triệu đồng; Đại lý Bưu điện huyện vận động được 249 người với số tiền thu được hơn 142 triệu đồng.

Đối với BHXH tự nguyện: Năm 2017, toàn huyện đã vận động 234 người tham gia BHXH Tự nguyện, với tổng số tiền thu được là hơn 1,1 tỷ đồng.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2018, các Đại lý thu trên toàn huyện chỉ mới khai thác, mở rộng được 2.728 người tham gia BHYT. Trong đó, Đại lý cán bộ chính sách xã mở rộng được 1.277 người, Hội Nông dân 18 người, Hội Phụ Nữ 56 người, Trạm Y tế xã 1.354 người, Bưu điện 5 người và đặc biệt đến thời điểm đầu tháng 3/2018, mới có 19/31 xã có danh sách phê duyệt hộ Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhằm khắc phục những hạn chế, nêu các khó khăn trong quá trình khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua để thực tốt công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, Hội nghị đã phân tích nguyên nhân từ cuối năm 2017, do quy trình quản lý đối tượng trên địa bàn thay đổi nên công tác khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT giảm rõ rệt, nếu như năm 2017, bình quân mỗi tháng các đại lý khai thác được 2.465 người thì đến đầu năm 2018, bình quân mỗi tháng được 1.364 người, giảm bình quân 1.101 người/tháng so với năm 2017.

Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo BHXH huyện đã hướng dẫn quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, quản lý hệ thống Đại lý thu, quyền và trách nhiệm của Đại lý thu BHXH, BHYT,… và cập nhật chính sách BHXH, BHYT mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Kết thúc Hội nghị đại diện các Đại lý thống nhất, quyết tâm trong thời gian tới tập trung khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng tham gia BHXH Tự nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện nhà và thực hiện thành công chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện phấn đấu năm 2018 đạt 95% người dân có thẻ BHYT.

Mạnh Toàn

Tin khác

Thông báo
Tin đọc nhiều
Văn bản mới