0393 855853   -  Liên hệ    

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng"
News Post14:09 03/07/2017       30354 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 01/7/2017, ngày 30/6/2017, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng". Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình. Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.

Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng tới dự Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng" nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam, ngày 01/7/2009 – 01/7/2017.

Thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế, Ngành BHXH Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu!

Sức khỏe là vốn quý nhất cuả con người. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng BHYT nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật, và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Chủ trương phát huy vai trò của BHYT và tiến tới BHYT toàn dân được thể hiện nhất quán trong Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hóa, tập trung thực hiện.

Năm 2008, lần đầu tiên, Luật BHYT được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho triển khai thực hiện, tiến tới BHYT toàn dân. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là Ngành Y tế, Ngành BHXH và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng.

Chúng ta đã triển khai hiệu quả, chính sách BHYT cho hộ nghèo, người dân sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, xã đảo, huyện đảo, đối tượng chính sách xã hội,  trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ tham gia BHYT cho hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên; giảm mức đóng cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình;... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng BHYT đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Tỷ lệ số người tham gia BHYT tăng nhanh từ 6,5% dân số năm 1993 lên 63,7% năm 2011, và đến nay là trên 82%. Phạm vi, quyền lợi BHYT ngày càng mở rộng, gắn với nâng cao chất lượng KCB. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã liên thông trên 12.000 cơ sở KCB BHYT.

Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được trong việc thực hiện chính sách BHYT của các cấp, các ngành, đặc biệt là Ngành Y tế, Ngành BHXH, Ngành Lao động, Thương binh và xã hội, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng ngành y tế công bằng, hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện chính sách BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức.

Nhận thức về vai trò của BHYT nhiều nơi còn chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiều cấp ủy, chính quyền còn chưa quyết liệt. Việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT của một số DN chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng việc trốn đóng, nợ đóng BHYT xảy ra nhiều, ảnh hướng đến quyền lợi của người lao động. Tình trạng trục lợi BHYT chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm gây bức xúc dư luận.

Để phát triển chính sách BHYT bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu, đến năm 2020 hơn 90% dân số nước ta tham gia BHYT.

Tôi đề nghị các Bộ, Ngành, các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của BHYT, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội; tập trung thực hiện những giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia BHYT đối với người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp tham gia BHYT theo hộ gia đình; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong tham gia BHYT; cơ chế quản lý quỹ BHYT hiệu quả; phòng chống lạm dụng, trục lợi, tạo bình đẳng việc KCB BHYT giữa bệnh viện công và bệnh viện tư nhân.

Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT và dịch vụ KCB; tăng cường ứng dụng CNTT trong tổ chức quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ và sử dụng thông tin hiệu quả giữa cơ sở y tế và BHXH.

Ba là, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các tổ chức, cá nhân, DN tham gia BHYT theo Luật BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm DN, đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHYT, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Bốn là, nâng cao chất lượng KCB, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, KCB bằng BHYT, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm tình trạng lãng phí.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm thuốc, vật tư y tế theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT, BHXH, để người dân, DN, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi, chủ động, tích cực tham gia BHYT.

Thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Mặc dù có  rất nhiều nỗ lực, nhưng hiện nay, chúng ta vẫn còn gần 20 triệu người dân chưa tham gia BHYT, trong đó có không ít người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với tinh thần tương thân, tương ái, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các DN, các tổ chức xã hội, nhiệt tình, tích cực tham gia hỗ trợ, mua và tặng thẻ BHYT cho những người còn khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật. Giúp người dân tham gia BHYT là giải pháp quan trọng góp phần xây dựng xã hội công bằng, phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi tin tưởng rằng, toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Ngành Y tế và Ngành BHXH tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức, chung lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần thực hiện mục tiêu Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh.

Tôi xin chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn

Chia sẽ tới bạn bè

Tin bài khác

Trong khi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) đang rất hạn hẹp thì số lượt khám chữa bệnh gia tăng liên tục với số lượng lớn đã dẫn đến tình trạng bội chi quỹ khám chữa bệnh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến bội chi quỹ BHYT là do vẫn còn tình trạng trục lợi BHYT.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng sở dĩ các địa phương đang bội chi quỹ bảo hiểm y tế là do các cơ sở y tế làm gia tăng những chi phí bất hợp lý trong việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là từ khi giá dịch vụ y tế điều chỉnh, tiền lương được cơ cấu vào giá.
Là một trong những kết quả quan trọng đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT. Đây là nhận định của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tại Hội nghị chuyên đề về công tác BHYT vừa được BHXH Việt Nam tổ chức chiều ngày 11/7, tại Đà Nẵng.
Chiều 26/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh - Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân chủ trì hội nghị đánh giá kết qủa thực hiện BHYT toàn dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.
 
Thanh toán BHYT khi bị TNGT?

Những trường hợp bị TNGT phải vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng chưa xác định là có lỗi hay không thì có được hưởng BHYT không?

Xử lý hành vi không trả sổ BHXH cho người lao động

Sau nhiều năm làm việc cho một công ty, tôi đã nghỉ việc nhưng không được công ty trả laịi sổ BHXH cho tôi và công ty cũng kgông cho biết lý do vì sao. Nay tôi phải làm gì để lấy được sổ BHXH của mình

Hưởng lương hưu sau thời gian gián đoạn

Tôi có một người bà con về nghỉ hưu và được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, đến năm 2008, vì lý do cá nhân mà người này không đi lĩnh lương hưu và cũng không uỷ quyền cho người khác nhận thay nên đã bị cơ quan BHXH tạm dừng chi trả chế độ. Đến nay người này muốn tiếp tục được nhận lương hưu thì cần làm thủ tục gì?

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: 164 Trần Phú - Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 855853 - Fax : (0393) 859156

Email: vanphongbhxhhatinh@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Giám đốc: Tôn Đức Hải

THỐNG KÊ


Đang xem: 146

Trong tháng: 105972

Tổng lượt xem: 1287799