02393 855853   -  Liên hệ    

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI WEBSITE BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

CHI TIẾT VĂN BẢN


Tên văn bản :
07/CT-TTg 

Cơ quan ban hành :
Chính phủ 

Người ký :
Nguyễn Tấn Dũng 

Ngày ban hành :
5/22/2013 12:00:00 AM 

Trích yếu
Đẩy mạnh chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020


TÌM KIẾM

    Thể loại văn bản:

VĂN BẢN MỚI

Văn bản Ngày ban hành Trích yếu
47/2016/NÐ-CP26/05/2016Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
HD TK3-TS03/03/2016Hướng dẫn lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS)
HD TK1-TS03/03/2016Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)
HD DK0503/03/2016Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT (Mẫu DK05)
HD DK0403/03/2016Hướng dẫn lập Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (Mẫu DK04)
HD DK0203/03/2016Hướng dãn lập Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT (Mẫu DK02)
1559/QÐ-BHXH25/12/2015Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT ban hành kèm theo quyết định 528/QĐ-BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
920/BHXH-THU25/12/2015Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016
416/BHXH-CNTT16/05/2016Triển khai giao dịch BHXH điện tử
HD D05-TS03/03/2016Hướng dẫn lập Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)
60/BHXH-Thu20/01/2016Về việc giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
2346/HD-SYT15/12/2015Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh năm 2016
76/2014/QÐ/UBND06/11/2014Quyết định ban hành quy định quản lý, cấp phát thẻ BHYT cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ hoặc một phần kinh phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
50/2013/NĐ-CP14/05/2013Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
1111/QÐ-BHXH25/10/2011Về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Thông báo06/01/2016Thông báo về việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT thông tuyến huyện trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/01/2016
14/2012/QH1320/06/2012Luật phổ biến giáo dục Pháp luật
921/BHXH-THU25/12/2015Hướng dẫn mức lương đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước từ 01/01/2016
64-HD/BTGTW10/12/2012Hướng dẫn: Tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
HD DK0303/03/2016Hướng dẫn lập Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT (Mẫu DK03)
754/BHXH-TNQLHS28/10/2015Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua giao dịch hồ sơ điện tử, qua dịch vụ chuyển phát Bưu điện
178/2012/TT-BTC23/10/2012Thông tư Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
34/2012/NÐ-CP15/04/2012Về chế độ phụ cấp công vụ
5388/BHXH-CSYT30/12/2015Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
4281/BHXH-CSXH29/10/2013Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo QĐ 52/2013/QĐ-TTg
12/2012/TT-BNV18/12/2012Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
02/BHXH05/01/2012Về việc báo cáo việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần
5025/BHXH-CSYT28/11/2011Về việc báo cáo Mẫu 21/BHYT
82/QĐ-BHXH20/01/2010Ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
535/BHXH-CST20/06/2016V/v dừng gia hạn thẻ BHYT 2015 của các đối tượng mã thẻ DT, DK
110/BHXH-CST19/02/2016Về việc dừng gia hạn thẻ BHYT năm 2016
05/BHXH-GDBHYT04/01/2016Thực hiện chính sách BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh năm 2016
59/2012/QĐ-TTg24/12/2012Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020
1770/KH-BHXH11/05/2012Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2012
102/2011/NĐ-CP14/11/2011Về Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
3789/BHXH-CSXH 07/10/2014V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
505/BHXH-THU10/06/2016Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2016
481/BHXH-CÐBHXH03/06/2016Thông báo thực hiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo Quyết định 636/QĐ-BHXH
21/2016/NÐ-CP 31/03/2016Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
HD DK0103/03/2016Hướng dẫn lập Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01)
HD D02-TS03/03/2016Hướng dẫn lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)
959/QÐ-BHXH09/09/2015Hướng dẫn Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
528/QÐ-BHXH14/04/2015Ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
406/BHXH-Thu30/06/2015Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
55/BHXH-Thu19/01/2016Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2016
08/2015/QÐ-TTg09/03/2015Quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
26/BHXH-CST09/01/2016Gia hạn thẻ BHYT năm 2016
01/2016/NÐ-CP 05/01/2016Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
911/BHXH-Thu22/12/2015Về việc đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu
208104/11/2015Thông báo các cơ sở đủ điều kiện khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế ban đầu năm 2016
 
Thanh toán BHYT khi bị TNGT?

Những trường hợp bị TNGT phải vào cấp cứu tại bệnh viện nhưng chưa xác định là có lỗi hay không thì có được hưởng BHYT không?

Xử lý hành vi không trả sổ BHXH cho người lao động

Sau nhiều năm làm việc cho một công ty, tôi đã nghỉ việc nhưng không được công ty trả laịi sổ BHXH cho tôi và công ty cũng kgông cho biết lý do vì sao. Nay tôi phải làm gì để lấy được sổ BHXH của mình

Hưởng lương hưu sau thời gian gián đoạn

Tôi có một người bà con về nghỉ hưu và được hưởng chế độ hưu trí. Tuy nhiên, đến năm 2008, vì lý do cá nhân mà người này không đi lĩnh lương hưu và cũng không uỷ quyền cho người khác nhận thay nên đã bị cơ quan BHXH tạm dừng chi trả chế độ. Đến nay người này muốn tiếp tục được nhận lương hưu thì cần làm thủ tục gì?

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ TĨNH

Địa chỉ: 164 Trần Phú - Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 855853 - Fax : (0393) 859156

Email: vanphongbhxhhatinh@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Phó Giám đốc: Tôn Đức Hải

THỐNG KÊ


Đang xem: 72

Trong tháng: 93,341

Tổng lượt xem: 1,275,168